Voor wie is deze tool

Landmeters

Voor landmeters is de betrouwbaarheid van de informatie doorslaggevend. Mijn Perceel heeft hier de laatste jaren sterk op ingezet en kan buigen op door de overheid gecertificeerde informatie waarop landmeters kunnen vertrouwen.

$

Geverifieerde opzoektool op basis van capakey of adres

$

Exacte informatie van meest betrouwbare bronnen

$

Helpt bij jouw meest tijdrovende interne processen

Waarom is Mijn Perceel voor landmeters?

Mijn Perceel bewijst zich al sinds 2017 als een onmisbaar hulpmiddel voor landmeters om verschillende redenen:

Koppelingen met overheidsbronnen

Al onze geleverde data die we verwerken komen rechtstreeks van de overheid. Via real-time koppelingen bezorgen we steeds de meest up-to-date en geverifieerde informatie.

Snel en gebruiksvriendelijk

Door Mijn Perceel kunnen landmeters met slechts enkele klikken alle benodigde informatie opvragen op basis van unieke perceelnummers of adresgegevens. Voeg daarbij dossiernummers of referenties, en integreer Mijn Perceel naadloos in je vertrouwde werkwijze.

Minimaliseer het risico op menselijke fouten

Mijn Perceel minimaliseert het risico op menselijke fouten door het automatiseren van opzoekingen en gegevensverzameling. Dit resulteert in een verhoogde nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

We houden van onze klanten

Voordelen van Mijn Perceel

$

Overzichtelijke dashboardapplicatie

$

Eenvoudige aanvraag op basis van Capakey of adres

$

Voorvertoning van het opgevraagde perceel

$

Mogelijkheid om omliggende percelen mee aan te vragen

$

Geïntegreerde KLIM aanvraag

$

Resultaat binnen enkele minuten in uw mailbox en dashboard

$

Automatische markering van relevante informatie in het opzoekresultaat

$

Betrouwbare en steeds up-to-date informatie van overheidsbronnen

Standaard aangeleverde resultaten:

$

Cadgis uittreksel

$

Watertoets van Waterinfo (P-score)

$

Risicokaart van de Waterbeheerder

$

Perceelrapport van Onroerend Erfgoed

Veel gestelde vragen

Hoe bepaalt Mijn Perceel de grenzen van een perceel?

De “Polygoon” van een perceel wordt bepaald op basis van coördinaten.

Welke bronnen gebruikt Mijn Perceel om de perceelgrenzen te bepalen?

De coördinaten om de afbakening van een perceel te bepalen worden geraadpleegd via de Cadgis.

Kan ik direct meerdere percelen behandelen?

Aangrenzende percelen kunnen via de Geo-tool tegelijk behandeld worden. Via onze “Special” kunnen er ook percelen geselecteerd worden die niet aangrenzend zijn.

Kan ik hier een uittreksel van maken en delen met derden?

De resultaten van de “Aanvragen” via de Geo-tool zijn downloadbaar en kunnen dus gedeeld worden met derden mits dit strookt met de geldende GDPR-richtlijnen.

Kan ik toegang geven aan derden om dit dossier te bekijken?

Toegang tot Mijn Perceel is via een persoonlijke login. Deze mag niet gedeeld worden met andere partijen.

Wat kan ik allemaal doen met de Bodem tool?

Via de bodem tool kunnen publieke boringen en sonderingen in een zelf te definiëren straal rond een adres opgeroepen worden om zodoende de rapporten te kunnen inkijken en een idee van de ondergrond te krijgen.

Voor wie is Mijn Perceel bedoeld

Interesse gewekt?

Betrouwbaar en kostenefficiënt alle perceelinformatie voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Contact

Smederijstraat 32/unit 15
2960 Brecht