Home2021-06-10T14:41:37+00:00

Hoe werkt het?

1

CaPaKey of adres ingeven

2

Even wachten

3

Klaar

Online aankoop

Versnel uw perceelopzoekingen!

Bent u ook altijd zó lang bezig om al uw perceelinformatie te verzamelen? Verliest u wekelijks enorm veel tijd omdat u al deze kaarten individueel moet opzoeken en stapelt het werk zich dus maar op?

Met mijnPerceel heeft u in gemiddeld 2 minuten al de nodige perceelinformatie.
Gedaan met hersenloos bandwerk!

Wij halen onze kaartinformatie voor Vlaanderen bij de volgende websites:

Geopunt, Waterinfo, Geoportaal – Agentschap Onroerend Erfgoed, KLIM, Geoportaal – Ruimtelijke plannen en verordeningen, De Tijd vastgoed en Mercator.

Voor Brussel rekenen we op BruGIS.

Maak een afspraak

Hoeveel bespaart u dan?

Uit een rondvraag bij onze gebruikers bleek dat zij vroeger gemakkelijk 30 minuten bezig waren om al hun perceelinformatie op te vragen. De CaPaKey moet namelijk voor elke individuele kaart opnieuw ingevoerd worden. Met mijnPerceel doen ze er gemiddeld 2 minuten over. Dit bespaart hen heel veel tijd en geld!

Bereken uw winst door op onderstaande mijnPerceel-calculator te klikken!

Bereken mijn rendement!

Celis, Celis en Liesse

Notariskantoor Celis, Celis en Liesse gebruikt het al en is enthousiast!

Welke kaartinformatie?

mijnPerceel geeft u in één keer alle resultaten die u nodig heeft. Die info halen we uit alle databanken die voorhanden zijn. Namelijk: Geopunt, Waterinfo, Geoportaal – Agentschap Onroerend Erfgoed, KLIM, Geoportaal – Ruimtelijke plannen en verordeningen en Mercator.
Zo bekomt u de volgende kaarten:

A

Atlas der Buurtwegen

B

Beschermde archeologische sites

Beschermde cultuurhistorische landschappen

Beschermde monumenten

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Boskartering 1990

Bosreferentielaag 2000

Beheersplannen

Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

D

Digitale boswijzer Vlaanderen 2013

E

Eindverslagen archeologie

Erfgoedlandschappen

G

Gebieden van het VEN en het IVON

Gehelen uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed

Gewestplan

Grenzen van polders

Grenzen van wateringen

Gebieden geen archeologie

Groenkaart Vlaanderen 2013

H

Habitatrichtlijngebieden

I

Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarden

J

Jachtgebieden

K

Kadastraal plan

L

Landschapsatlas

Landschapsatlas – relictzones

Luchtfoto Vlaanderen winter 2016 – kleur

O

Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid

Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets)

OVAM-Schadegevallen en meldingen

OVAM Bodemonderzoeken en sanering

Overgangszones bij beschermd erfgoed

R

Recent overstroomde gebieden

Register van Herstelvorderingen

Risicozones voor overstromingen

Ruimtelijk uitvoeringsplan

T

Traditioneel landschap

U

Unesco werelderfgoed – buffers

V

Van nature overstroombare gebieden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed – gehelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed – relicten

Vastgestelde archeologische zones

Vogelrichtlijngebieden

Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken

Vlaams verkooprecht van toepassing op het onroerend goed

Vastgoedprijzen

W

Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken

Wetenschappelijk bouwkundig erfgoed – relicten

Wetenschappelijke inventaris landschapsrelicten

Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen

Wetenschappelijke archeologische zones

Integratie Data Consult

Gebruikt u ook Data Consult? Super!
mijnPerceel integreert naadloos met deze notariële software. U doet uw perceelopzoekingen bij mijnPerceel rechtstreeks vanuit Super Medewerker.

Al uw administratie handig in één programma!

Privacyverklaring & cookiebeleid