Veel gestelde vragen

Algemeen

Ik kan niet inloggen via www.mijnperceel.be

Inloggen kan enkel via uw persoonlijke portaal of via login.mijnperceel.be. Niet gelukt? Stuur dan een email naar support@mijnperceel.be om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Ik heb mijn logingegevens niet ontvangen

U kan uw wachtwoord resetten via uwbedrijf.mijnperceel.be. Indien u probeert in te loggen via login.mijnperceel.be dient u een email te sturen naar support@mijnperceel.be om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe kan ik aansluiten bij Mijn Perceel?
Inloggen kan enkel via uw persoonlijke portaal uwbedrijf.mijnperceel.be of via login.mijnperceel.be. Niet gelukt? Stuur dan een email naar support@mijnperceel.be om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
Wat zijn de abonnementsformules die Mijn Perceel aanbiedt?

U kan uw wachtwoord resetten via uwbedrijf.mijnperceel.be. Indien u probeert in te loggen via login.mijnperceel.be dient u een email te sturen naar support@mijnperceel.be om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Kan ik ook de Prospectietool, Bodem – stabiliteit of Datascraper Staatsblad eenmalig gebruiken?

Voorlopig is dit nog niet mogelijk. Enkel de Geografische opzoekingen kan via de snelle opzoeking gebruikt worden voor een enkele opzoeking.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden van Mijn Perceel?
Mijn Perceel werkt met een maandelijkse facturatie.
Hoe kan ik zekerheid hebben over de betrouwbaarheid van de data?

Alle aangeleverde data komt van gecertificeerde overheidswebsites. Zie ook www.mijnperceel.be/bronnen voor meer info over de gebruikte data.

Hoe wordt er met mijn persoonlijke gegevens omgegaan?

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de geldende GDPR richtlijnen. Bekijk onze “Privacy Policy” voor meer info.

Wat als ik mijn abonnement stopzet? Krijg ik dan een uittreksel van mijn opzoekingen?
Hoe kan ik data uit de verschillende tools downloaden?

Het is enkel mogelijk om resultaten uit de Geo-tool te downloaden.

Prospectietool

Kan ik in de prospectietool filteren op onbebouwde percelen?

Ja, je kan in de prospectietool zoeken naar zowel onbebouwde als bebouwde percelen. Daarnaast stel je de parameters in zoals gewenste oppervlakte en krijg je de resultaten direct te zien op de kaart en in de lijst daaronder.

Kan ik filteren op de oppervlakte van bebouwde percelen?

Ja, je kan in de prospectietool gebouwen filteren volgens je eigen parameters.

Kan ik het leegstandsregister raadplegen via de prospectietool?

Voorlopig kan je enkel het leegstandsregister van Antwerpen raadplegen.

Kan ik ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen zoeken?

Ja, dit kan voor heel Vlaanderen.

Kan ik prospecteren in heel België?

Je kan via onze prospectietool prospecteren in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.

Kan ik ineens in een hele gemeente prospecteren?

Nee, je moet steeds een selectie maken per gemeente/afdeling/sectie om tot een resultaat te komen. Via de beheertool kan je jouw resultaten wel handig groeperen per gemeente indien gewenst.

Kan ik zelf een zone selecteren in de prospectietool?

Nee, momenteel kan er enkel gefilterd worden op gemeente/afdeling/sectie.

Geografische opzoekingen

Wat is een Capakey?

De CaPaKey is de authentieke identificator van een perceel binnen België. Deze identificator wordt toegekend door de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie).

Mijn Capakey wordt niet herkend?

Als uw Capakey niet herkend wordt kan u deze opnieuw proberen samen te stellen via de “geavanceerd”-tab. Alle gekende capakeys zullen hier worden voorgesteld.
Wanneer het een recent opgesplitst perceel of bv. een nieuwe verkaveling betreft kan het zijn dat de online diensten die wij hiervoor raadplegen, nog niet gesynchroniseerd zijn en dat daarom de capakey niet herkend wordt.

Kan ik ook zoeken op adres?

Bij Mijn Perceel kan er op capakey en op adres gezocht worden.
Let wel dat er meestal enkel een adres gekend is indien het perceel bebouwd werd.

Wat is de “Special”?

Via de Special-tab kan je via een capakey of adres een perceel opzoeken en kan je, bij wijze van snelle check alle beschikbare kaarten op het perceel gaan projecteren of een omgevingscheck uitvoeren.

Wat is de KLIM?

De KLIM is een afkorting van het Kabel- en Leidingbeheerder meldpunt.
Het KLIM is een federaal meldpunt voor grondwerken in de buurt van hoogspanningsleidingen en installaties voor het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen.

Kan ik via Mijn Perceel een KLIM-aanvraag doen?

Via Mijn Perceel kan je rechtstreeks een KLIM-aanvraag doen op basis van een capakey of adres.

Kan ik erfdienstbaarheden opvragen via Mijn Perceel?

Dit kan via de KLIM-aanvraag.

Wat is de Omgevingscheck?

Met de omgevingscheck kan u voor een perceel of gebied nagaan welke ruimtelijke plannen en BPA’s van toepassing zijn, of er beschermd erfgoed aanwezig is, er overstromingsgevaar is en of er nog andere restricties van toepassing zijn.

Datascraper Staatsblad

Hoe werkt de Datascraper Staatsblad?

Onze Datascraper Staatsblad tool maakt het mogelijk om het Staatsblad door te lezen op door u gekozen zoektermen.

Is dit legaal?

Ja. Alle publicaties in het Belgisch Staatsblad zijn openbaar.

Kan ik de Datascraper Staatsblad ook voor andere doeleinden gebruiken?

Onze Scraper-tool werkt enkel voor het Belgische Staatsblad. Je bent wel vrij via jouw eigen zoektermen jouw eigen zoekopdrachten te beheren.

Kan ik een verslag krijgen in mijn mailbox?

Voorlopig krijg je de gevonden resultaten enkel via pop-up. We werken eraan om de resultaten per mail te versturen op vaste tijdstippen.

Kan ik een automatische wekelijkse opzoeking instellen en verslag krijgen in mijn mailbox of in de tool?

Dit zal in de toekomst mogelijk zijn.

Wat mag ik met de verkregen data doen? Mag ik dit delen met derden?

Aangezien het Belgisch Staatsblad een publieke bron is mag dit met derden gedeeld worden.

Bodem – stabiliteit

Kan ik bij boringen en sonderingen zoeken op basis van de Capakey?

Nee, hier kan je enkel zoeken op adres.

Kunnen ook de private boringen en sonderingen geconsulteerd worden?

Nee, enkel de publieke boringen zijn consulteerbaar.

Kan ik eender welke afstand als straal ingeven rondom een adres om te zoeken?

Ja dat kan. Het is echter aangewezen om in een straal van maximum 150 meter rondom een adres te zoeken omdat dit de meeste correcte vergelijking met uw ondergrond zal geven.

Kunnen de boorrapporten geconsulteerd worden?

Ja dat kan via de resultaten die aangeleverd worden.

Kunnen de sonderingsrapporten geraadpleegd worden?

Het volledige sonderingsrapport, inclusief weerstandsdiagram kan geraadpleegd worden.

Kan ik ook ergens de samenstelling van de grond raadplegen? Welke grondsoort is mijn ondergrond?

Dit kan verkregen worden via een virtuele boring. Hierbij krijg je een volledige doorsnede met beschrijving van de verschillende lagen in de ondergrond.

Wat is een virtuele boring?

De Virtuele Boring geeft je inzage in de bodemopbouw en de geologische lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, tot wel 5km diep. krijgt ook de hydrogeologische opbouw, die je vertelt waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten.

Wat is de betrouwbaarheid van deze gegevens?

De Virtuele Boring kan nooit een echte boring op het terrein vervangen, ze is wel een praktische tool bij het vooronderzoek ter voorbereiding van pompproeven, boringen, sonderingen, metingen en laboproeven. Onze variabele ondergrond dwingt immers perceelsgebonden onderzoek af.

Voor Notariaat

Wat is de relatie tussen Mijn Perceel en Fednot?
Wat is de relatie tussen Mijn Perceel en het Vastgoed Informatie Platform (VIP)?
Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van Mijn Perceel?

Alle aangeleverde data komt van overheidswebsites. Zie ook www.mijnperceel.be/bronnen voor meer info over de gebruikte data.

Hoe bepaalt Mijn Perceel de nauwkeurigheid van de metingen en perceelgrenzen?

Hoe bepaalt Mijn Perceel de nauwkeurigheid van de metingen en perceelgrenzen?

Hoe kan ik een account van een medewerker schrappen? Of een nieuwe toevoegen?

Als u aangesteld bent als admin van uw bedrijf kan u deze gegevens aanpassen in uw klantomgeving.

Hoe personaliseer ik de resultaten naar mijn eigen huisstijl?

Uw logo wordt bij het aanmaken van uw profiel geüpload in de klantomgeving. Uw logo zal dan in de hoofding van de resultaten weergegeven worden om zo ook een herkenbaarheid te genereren naar uw klanten toe.

Voor Residentiële Projectontwikkelaars

Zijn de data en kaarten actueel?

Mijn Perceel maakt altijd gebruik van de laatst gepubliceerde online data.

Kan ik ineens een opzoeking doen per gemeente?

Niet direct. De opzoekingen via de Prospectie-tool worden gedaan via een selectie van Gemeente-Afdeling-Sectie.

Kan ik zoeken in een regio dat de grenzen van gemeentes overstijgt?

Momenteel kan er enkel binnen de grenzen van een gemeente gezocht worden. We werken eraan om dit ook grensoverschrijdend te maken.

Hoe kan ik resultaten verkregen uit de Prospectietool en Geografische opzoekingen koppelen in het dossierbeheer?

De resultaten verkregen uit de Geografische opzoekingen kunnen eventueel als bijlage toegevoegd worden aan de resultaten uit de Prospectietool.

Kan ik medewerkers toevoegen aan een dossier?

De resultaten verkregen uit de Geo-tool kunnen eventueel als bijlage toegevoegd worden aan de resultaten uit de Prospectie-tool.

Kan ik opdrachten aan medewerkers gegeven en notificaties krijgen?

Het dossierbeheer wordt in de nabije toekomst uitgebreid zodat dit mogelijk zal zijn.

Voor Industriële Projectontwikkelaars

Welke kaarten gebruikt Mijn Perceel?
Hoe kan ik kijken of er een BPA of RUP van toepassing is?

Dit kan met onze Geo tool via de “Aanvragen” of via de Omgevingscheck.

Kan ik ook zoeken naar bepaalde straten?

Via de “Special” in de Geo tool kan er naar straten gezocht worden. In de Prospectie tool kan er enkel op Gemeente-Afdeling-Sectie gezocht worden.

Kan ik enkel zoeken in industriegebied?

Er kan niet enkel in “Industriegebied” gezocht worden. De resultaten van een zoekopdracht kunnen wel gefilterd worden op zonering, dus ook op industriegebied.

Waar vind ik informatie over de stedenbouwkundige voorschriften?

Voor Landmeters

Hoe bepaalt Mijn Perceel de grenzen van een perceel?

De “Polygoon” van een perceel wordt bepaald op basis van coördinaten.

Welke bronnen gebruikt Mijn Perceel om de perceelgrenzen te bepalen?

De coördinaten om de afbakening van een perceel te bepalen worden geraadpleegd via de Cadgis.

Kan ik direct meerdere percelen behandelen?

Aangrenzende percelen kunnen via de Geo-tool tegelijk behandeld worden. Via onze “Special” kunnen er ook percelen geselecteerd worden die niet aangrenzend zijn.

Kan ik hier een uittreksel van maken en delen met derden?

De resultaten van de “Aanvragen” via de Geo-tool zijn downloadbaar en kunnen dus gedeeld worden met derden mits dit strookt met de geldende GDPR-richtlijnen.

Kan ik toegang geven aan derden om dit dossier te bekijken?

Toegang tot Mijn Perceel is via een persoonlijke login. Deze mag niet gedeeld worden met andere partijen.

Wat kan ik allemaal doen met de Bodem tool?

Via de bodem tool kunnen publieke boringen en sonderingen in een zelf te definiëren straal rond een adres opgeroepen worden om zodoende de rapporten te kunnen inkijken en een idee van de ondergrond te krijgen.

Voor Vastgoedmakelaars

Welke modeldocumenten kan ik via Mijn Perceel verkrijgen?

Welke modeldocumenten kan ik via Mijn Perceel verkrijgen?

Hoe rechtsgeldig zijn de modeldocumenten van Mijn Perceel?

De modeldocumenten door Mijn Perceel aangeleverd worden allemaal opgesteld door juridische adviseurs met specialisatie in Vastgoedrecht, Bouwrecht, Overheidsrecht, Omgevingsrecht en aanverwanten.

Wat is de relatie tussen Mijn Perceel en Fexpro?

Mijn Perceel is partner van Fexpro.

Moet ik lid zijn van Fexpro om toegang te krijgen tot Mijn Perceel en de modeldocumenten te krijgen?

Om toegang te krijgen tot de modeldocumenten volstaat het om een account te hebben bij Mijn Perceel. Wij raden een Fexpro lidmaatschap wel aan vanwege de meerwaarde die zij leveren voor iedereen die actief is in de Vastgoedsector.

Kan ik mijn klanten toegang geven tot Mijn Perceel?

Voorlopig is dit niet mogelijk aangezien login enkel mogelijk is uw persoonlijke gebruikersnaam (emailadres).

Hoe gaat Mijn Perceel om met data van onze dossiers?

Uw persoonlijke gegevens en andere data worden behandeld volgens de geldende GDPR-richtlijnen. Bekijk onze “Privacy Policy” en “Algemene Voorwaarden” voor meer info.

Waarom is Mijn Perceel interessant voor architecten?
Waarom is Mijn Perceel interessant voor Stabiliteitsingenieurs?
Waarom is Mijn Perceel interessant voor Fiber Installatiebedrijven?
Waarom is Mijn Perceel interessant voor wegeniswerken?
Hoe werkt de Bodem – stabiliteit en waarom is dit interessant?
Wat zijn de tarieven voor Studiebureaus en hoe sluit ik aan?

Heb je nog een andere vraag?

Interesse gewekt?

Betrouwbaar en kostenefficiënt alle perceelinformatie voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Contact

Smederijstraat 32/unit 15
2960 Brecht