Vlaanderen is Erfgoed

Onroerend Erfgoed Vlaanderen

 
De inventaris van het Onroerend Erfgoed in Vlaanderen is een belangrijke bron voor Mijn Perceel om te koppelen aan onze perceelinformatie.

Mijn Perceel biedt een interactieve kaart en geografische opzoektool waar de informatie vanuit het Onroerend Erfgoed voor Vlaanderen deel vna uit maakt. Voor elk perceel individueel gaan we na of er iets in de inventaris gekend is en wat de laatst gekende situatie is.

Over Onroerend Erfgoed Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed, een organisatie van de Vlaamse overheid, is verantwoordelijk voor het behoud van bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen met partners streven ze ernaar om het belang van erfgoed voor iedereen duidelijk te maken.

 Dit agentschap ontwikkelt en voert het beleid rond onroerend erfgoed uit in Vlaanderen. Ze houden zich bezig met de identificatie en bescherming van gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Daarnaast voorzien ze advies en financiële steun aan diverse belanghebbenden, bevorderen ze een kwalitatieve omgang met erfgoed via onderzoek en communicatie, en ondersteunen ze de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed. Ze werken nauw samen met steden en gemeenten, en onderhouden relaties met andere beleidsdomeinen. Bovendien subsidiëren ze erfgoedpartners, zoals verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor erfgoedbehoud.

Onroerend erfgoed verwijst naar monumenten, archeologische locaties en landschappen die vaststaand zijn en niet verplaatst kunnen worden. De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een lijst van ongeveer 87.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen, georganiseerd per gemeente. Deze inventaris omvat verschillende categorieën, zoals bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken, historische orgels en erfgoed uit de wereldoorlogen. Belangrijk om op te merken is dat deze erfgoedobjecten nog niet officieel beschermd zijn.

Interesse gewekt?

Betrouwbaar en kostenefficiënt alle perceelinformatie voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Contact

Smederijstraat 32/unit 15
2960 Brecht