Toegang tot het Belgische kadastrale percelenplan

CadGis

 
CadGis is een belangrijke bron voor Mijn Perceel om te koppelen aan onze perceelinformatie.

Mijn Perceel biedt een interactieve kaart en geografische opzoektool waar de informatie van CadGis deel van uitmaakt. Voor elk perceel gebruiken we de gegevens van het kadaster om de perceelgrenzen te bepalen of te verifiëren.

Over CadGis

De CADGIS-databank is een essentieel instrument voor het beheren en bijhouden van kadastrale gegevens in België. Deze gegevens omvatten informatie over eigendomsgrenzen, de grootte van percelen, eigendomsinformatie en de identificatie van gebouwen en grondstukken. De databank is samengesteld uit gegevens die afkomstig zijn van kadastrale perceelplannen, die gedetailleerde kaarten zijn van specifieke grondstukken en hun grenzen.

De FOD Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, fungeert als de beheerder van de CADGIS-toepassing. Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van kadastrale gegevens en speelt een cruciale rol bij het verzekeren van nauwkeurige en up-to-date informatie over onroerend goed in België.

De kadastrale plannen, of CADMAP, zijn gedetailleerde tekeningen die de exacte configuratie en grenzen van specifieke percelen weergeven. Deze plannen zijn van groot belang voor vastgoedeigenaars, landmeters, notarissen, stedenbouwkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij onroerendgoedtransacties, stadsplanning en juridische zaken met betrekking tot eigendom. De kadastrale plannen helpen om geschillen over eigendomsgrenzen en eigendomsrechten op te lossen en dragen bij aan de transparantie en rechtmatigheid van vastgoedtransacties. Kortom, ze bieden gedetailleerde en betrouwbare informatie over de eigendomssituatie in België.

Interesse gewekt?

Betrouwbaar en kostenefficiënt alle perceelinformatie voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Contact

Smederijstraat 32/unit 15
2960 Brecht