Welke kaarten voor Vlaanderen?2020-02-11T08:02:35+00:00

Welke kaarten en bijhorende perceelinformatie krijgt u dan voor Vlaanderen?

mijnPerceel geeft u in één keer alle resultaten die u nodig heeft. Die info halen we uit alle databanken die voorhanden zijn. Namelijk: Geopunt, Waterinfo, Geoportaal – Agentschap Onroerend Erfgoed, KLIM, KLIPGeoportaal – Ruimtelijke plannen en verordeningen, De Tijd vastgoed en Mercator.

Zo bekomt u de volgende kaarten:

A

  • Atlas der Buurtwegen

B

  • Beschermde archeologische sites

  • Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

  • Beschermde cultuurhistorische landschappen

  • Beschermde monumenten

  • Beschermde stads- en dorpsgezichten

  • Beheersplannen

  • Boskartering 1990

  • Bosreferentielaag 2000

D

  • Digitale boswijzer Vlaanderen 2013

E

  • Eindverslagen archeologie

  • Erfgoedlandschappen

G

  • Gebieden van het VEN en het IVON

  • Gehelen uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed

  • Gewestplan

  • Grenzen van polders

  • Grenzen van wateringen

  • Groenkaart Vlaanderen 2013

  • Grondwaterwingebieden en beschermingzones

H

  • Habitatrichtlijngebieden

I

  • Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarden

J

  • Jachtgebieden

K

  • Kaart van Traditioneel Landschap

  • Kadastraal plan

  • KLIM

  • KLIP

L

  • Landschapsatlas

  • Landschapsatlas – relictzones

  • Luchtfoto Vlaanderen winter 2016 – kleur

O

  • Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid

  • Overgangszones bij beschermd erfgoed

  • OVAM + OVAM bodemdossierinformatie

  • Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets)

R

  • Recent overstroomde gebieden

  • Register van Herstelvorderingen

  • Risicozones voor overstromingen

  • Ruimtelijk uitvoeringsplan

S

  • Signaalgebieden

T

  • Traditioneel landschap

U

  • Unesco werelderfgoed – buffers

V

  • Van nature overstroombare gebieden

  • Vastgesteld bouwkundig erfgoed – gehelen

  • Vastgestelde archeologische zones

  • Vastgestelde landschapsatlasrelicten

  • Vogelrichtlijngebieden

  • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken

  • Vlaams voorkooprecht van toepassing op het onroerend goed

  • Vastgoedprijzen: wat zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in de gemeente?

W

  • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken

  • Wetenschappelijk bouwkundig erfgoed – relicten

  • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde

  • Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten

  • Wetenschappelijke archeologische zones

  • Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed

Privacyverklaring & cookiebeleid